LEES A.U.B. ONZE SPECIALE MAATREGELEN RONDOM HET CORONAVIRUS OP ONZE NIEUWSPAGINA

Welzijn

Visie Team Welzijn

Door samenwerking van alle activiteitenbegeleiders binnen Team Welzijn La Providence kunnen we alle cliënten op maat bedienen. Cliëntgericht werken staat op de eerste plaats, waarbij veel aandacht is voor gezelligheid, ontmoeting en een zinvolle dagbesteding. Voor iedereen is er een passend aanbod, voor de cliënt, de vrijwilliger en de medewerker. Gezamenlijk zorgen we voor het welzijn van de intramurale en extramurale klant.

La Providence benut optimaal de aanwezige expertise, zodat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Wens, behoefte en mogelijkheden van het individu zijn uitgangspunt, met als bindende factor Grubbenvorst. Wij zetten ons ervoor in dat mensen een passende dagbesteding ontvangen en daardoor langer thuis kunnen blijven wonen met de gewenste ondersteuning. Wanneer thuis wonen niet meer mogelijk is, biedt hetzelfde Team Welzijn verdere ondersteuning binnen La Providence

De cliënt behoudt de eigen regie. We zetten daarom in op een individuele benadering en kijken naar de mogelijkheden en wensen van de cliënt en zijn of haar persoonlijk netwerk. We maken hierbij gebruik van mogelijkheden in onze eigen regio, zodat de cliënt in de eigen vertrouwde woon- en leefomgeving kan blijven. We werken samen met lokale initiatieven, activiteiten en voorzieningen en ondersteunen daarbij zelf zoveel als nodig is. We gaan uit van mensen, diensten en producten en natuurlijk is gezelligheid daarbij erg belangrijk.

Activiteiten

Voor een actueel overzicht van onze activiteiten klikt u op deze link

Leefbaarheid

Dankzij signalen van cliënten, bewoners, medewerkers, gasten en bezoekers is La Providence in 2009 het project Leefbaarheid gestart. De belangrijkste doelstellingen van dit project zijn de kwaliteit van leven van onze doelgroepen te verhogen en de binding van La Providence met de directe omgeving (Grubbenvorst  e.o.) te versterken.

Dit heeft inmiddels geresulteerd in de volgende deelprojecten:

  • Belevingstuin voor dementerende ouderen 2010
  • Ontmoetingsruimte voor mensen van La Providence en daarbuiten 2014
  • Uitbreiding van het assortiment en dienstverlening van het restaurant in de vorm van Grand Café  2014. klik op deze link voor meer informatie over onze horeca
  • Zitplekken zowel in als rondom het zorgcentrum 2016
  • Duofiets
  • Biljarttafel 2016
  • Jeu des Boulesbaan 2017
  • Verwensalon 2017
 

Deze belangrijke projecten worden niet per definitie gefinancierd door de WLZ. Daarom willen we eenieder die La Providence een warm hart toedraagt uitnodigen deze projecten te sponsoren of te voorzien van een donatie. Ons rekening nummer is NL82 RABO 11.77.10. 989 t.n.v. Stichting La Providence o.v.v. Leefbaarheid.

Ook uw naam of logo kan prijken in het rijtje begunstigers die La Providence een warm hart toedragen. Alvast bij voorbaat dank voor uw bijdrage.

Voor informatie:

Anette Jeuken, Teamcoördinator zorg
E: anette.jeuken@LaProvidence.nl
T: 077-355 56 56

 

 

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist. U kunt uw browser vernieuwen door de nieuwste versie te downloaden en te installeren.