LEES A.U.B. ONZE SPECIALE MAATREGELEN RONDOM HET CORONAVIRUS OP ONZE NIEUWSPAGINA

Wilt u meer weten over onze diensten?

Bel (077) 355 56 56

Stuur een e-mail of vraag nu meer informatie aan.

Informatie aanvragen
vrijdag 22 mei 2020

Nieuwsflits 12; update rondom Coronavirus

Beste Bewoners en familie,

Net als de meeste zorgcentra doet ook La Providence mee aan een landelijk wetenschappelijk onderzoek waarmee in kaart wordt gebracht hoeveel cliënten klachten van het Coronavirus hebben gehad en hoeveel bewoners positief getest zijn.
Dit onderzoek is heel belangrijk voor het te voeren beleid van de regering en omdat het gebruikt kan worden voor een eerlijke verdeling en vergoeding van bedden, geld en hulpmiddelen. Het RIVM is de opdrachtgever van het onderzoek, dat wordt uitgevoerd in samenwerking met onderzoeksinstituut Nivel.

Voor dit onderzoek worden behandelgegevens van bewoners gebruikt, voor zover deze betrekking hebben op besmetting en symptomen van Corona. La Providence zal geen gegevens verzenden die direct tot personen herleidbaar zijn. Ook het Nivel en het RIVM gaan hierbij uiterst zorgvuldig te werk. Alle mogelijke maatregelen worden genomen om te voorkomen dat gegevens kunnen worden herleid tot herkenbare, individuele personen.*  
In verband met de druk op de zorg en de urgentie van het Coronacrisis kunnen wij  niet iedereen vooraf om toestemming vragen. Gegevens van cliënten die eerder expliciet bezwaar hebben gemaakt tegen gebruik van hun gegevens voor wetenschappelijk onderzoek gebruiken wij sowieso niet.

Uiteraard kunt u, indien u dat wenst, bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens in dit onderzoek. Ook mag u vragen om inzage, afschrift, rectificatie en het wissen van gegevens. U kunt daarvoor desgewenst contact opnemen met ons cliëntenservice-bureau.

Hartelijke groet,

 

Carla van Zanten – van der Linden
Directeur bestuurder La Providence

* De wettelijke grondslag is gelegen in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst en de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming.

 

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist. U kunt uw browser vernieuwen door de nieuwste versie te downloaden en te installeren.