LEES A.U.B. ONZE SPECIALE MAATREGELEN RONDOM HET CORONAVIRUS OP ONZE NIEUWSPAGINA

Wilt u meer weten over onze diensten?

Bel (077) 355 56 56

Stuur een e-mail of vraag nu meer informatie aan.

Informatie aanvragen
donderdag 17 december 2020

Nieuwsflits 23 Corona

Beste bewoner en familie,

De feestdagen komen in zicht. De kerstboom is versierd en de kerstdiners worden voorbereid. Toch is kerst dit jaar anders dan anders. Veel mensen maken zich zorgen en de maandag aangekondigde lockdown zorgt voor nog meer vragen. In deze brief praten we u daarom bij over wat de maatregelen betekenen voor ons.

De situatie

Hoewel er bij La Providence op dit moment geen bewoners besmet zijn, is de situatie in onze regio zeer zorgelijk. De veiligheidsregio Limburg-Noord heeft op dit moment veruit de meeste besmettingen van Nederland. Dat betekent dat de kans op het doorgeven van het virus groot is. Wij vragen iedereen daarom extra waakzaam te zijn op klachten en de maatregelen strikt op te volgen. Hopelijk leidt de lockdown dan in januari tot extra vrijheid waar iedereen zo naar uitkijkt.

Bezoekregeling

De bezoekregeling houdt in dat een bewoner maximaal 2 bezoekers op één moment per dag mag ontvangen. Dit geldt ook tijdens de feestdagen. Wij vragen u dringend om indien mogelijk het bezoek te beperken tot bezoek uit één huishouden per dag.

U komt niet wanneer u zelf gezondheidsklachten heeft of contact heeft gehad met iemand die besmet is. Vanzelfsprekend houd u zich strikt aan de afspraken rond handhygiëne, het dragen van een mondmasker, registratie en het houden van 1,5m afstand; ook op de kamer! Het restaurant blijft gesloten voor bezoekers.

Tip: medische mondkapjes type II (te bestellen op internet of te verkrijgen bij counter) bieden betere bescherming dan de niet-medische mondmaskers.

Naar familie tijdens de feestdagen?

Onnodige reisbewegingen moeten worden voorkomen.

Wij raden het ophalen van bewoners voor bezoek aan familie buiten La Providence de komende weken sterk af. Onze bewoners zijn immers zeer kwetsbaar en het virus slaat juist in de familiekring vaak toe. In familiekring en bij het vervoer blijkt het namelijk heel moeilijk continu de 1,5 m afstand te bewaren.

Toch krijgen we vragen over de voorwaarden waaronder een bewoner mag worden opgehaald. Mits vooraf met de zorg afgestemd, kan er bij uitzondering toestemming worden gegeven.

Wanneer een bewoner zelf niet in staat is om continu 1,5 m afstand tot anderen te bewaren, moet de bewoner bij terugkomst 5 dagen preventief in quarantaine. Dit betekent continu in het eigen appartement blijven en alleen bezoek onder voorwaarden (door vaste bezoekers) ontvangen. Bij een negatieve coronatest op de 5e dag kan de quarantaine worden opgeheven. Is het niet mogelijk dat een bewoner in quarantaine gaat, bijvoorbeeld omdat de bewoner niet begrijpt dat hij op de kamer moet blijven, dan kan familiebezoek buiten La Providence tijdens de komende weken niet plaatsvinden.

Wij dragen namelijk verantwoordelijkheid voor de gezondheid van álle bewoners en de veilige werkplek voor álle medewerkers!

Deze nieuwe maatregel geldt óók voor families waarmee al afspraken waren gemaakt over het ophalen van een bewoner.

Geen groepsbijeenkomsten

Komende weken zullen er geen vergaderingen en/of familiebijeenkomsten zijn. Ook worden MDO’s uitgesteld tot na de lockdown. De arts/verpleegkundig specialist zullen wel visites lopen en overleg hebben met de zorgcoördinator. Bijzonderheden zullen goed gerapporteerd worden en worden besproken met de 1e contactpersoon.

Kapper en pedicure

Behandeling door kapper en pedicure is tijdens de lockdown niet toegestaan. Een uitzondering wordt gemaakt voor pedicurebehandelingen op medische verwijzing.

Behandelcentrum

De behandelingen van fysiotherapeut, logopedist, ergotherapeut en diëtist gaan door. Genoemde behandelaren vallen onder de medische contactberoepen. Het kan voorkomen dat u tijdelijk van behandelaar verandert. De reden hiervan is dat we willen voorkomen dat behandelaren op zowel groepsafdelingen als bij mensen thuis in het dorp behandeling uitvoeren.

Prikpoli

We nemen maatregelen om drukte in de wachtruimte tijdens de prikpoli te vermijden. Per direct mogen er maximaal 4 personen wachten in de wachtruimte. Overige personen wachten buiten.

Dagverzorging

De Dagverzorging blijft tijdens de lockdown gesloten. De deelnemers krijgen al sinds november alternatieve activiteiten aangeboden.

Kerkdiensten

De diensten in de kapel gaan door met de reeds genomen maatregelen. Er zijn maximaal 30 bezoekers toegestaan in de kapel. Bewoners hebben voorrang bij het bezoeken van een dienst.

Winkel

Essentiele winkels blijven open. Ook ‘t Proviandje.

Vrijwilligers

Vrijwilligers blijven welkom. We zijn dankbaar voor hun bijdrage en de aandacht die zij voor onze bewoners kunnen geven. Zij werken onder duidelijke instructies en dit gaat gelukkig heel erg goed.

Welzijnsactiviteiten

Activiteiten in grotere groepen mogen op dit moment niet plaatsvinden. Daarom gaan o.a. de geplande muziekactiviteit en de levende kerststal niet door. Wel gaan we meer kleinere en individuele activiteiten organiseren per afdeling.

Ons streven is om zo min mogelijk bewegingen in huis hebben en groepen bewoners van verschillende afdelingen zo min mogelijk te mengen.

Kerstavond en kerstdiner

Het geplande feestelijke souper en diner op de kerstdagen, gaan door zoals gepland mits er geen besmettingen komen op de afdeling. Bij eventuele besmetting wordt u persoonlijk geïnformeerd over de aanpassingen in het programma.

Vaccinatie

We bereiden ons voor op de vaccinatie van medewerkers en daarna bewoners. Zodra bekend is wanneer coronavaccinatie mogelijk is, communiceren we dit met u.

Genieten van wat wel kan

Iedereen voelt dat december minder gezellig is dan we willen. Juist met de feestdagen wil je bij je naasten zijn en een extra bezoekje brengen aan vader, moeder, opa en oma. Dat onze bewoners hun familie maar beperkt kunnen zien, betekent echter niet dat zij alleen zijn. Zij zijn omringd door hun medebewoners, onze medewerkers, bezoekers en vrijwilligers. Zeker tijdens deze feestdagen is de zorg hartverwarmend.

Heeft u toch nog vragen of maakt u zich zorgen? Neem dan gerust contact op met een medewerker van de afdeling.

Fijne feestdagen,

Hartelijke groet,

Ingrid Backus
Directeur-bestuurder La Providence

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist. U kunt uw browser vernieuwen door de nieuwste versie te downloaden en te installeren.