LEES A.U.B. ONZE SPECIALE MAATREGELEN RONDOM HET CORONAVIRUS OP ONZE NIEUWSPAGINA

Wilt u meer weten over onze diensten?

Bel (077) 355 56 56

Stuur een e-mail of vraag nu meer informatie aan.

Informatie aanvragen
donderdag 14 januari 2021

Nieuwsflits 24 Corona

Beste bewoner en familie,

Inleiding

La Providence heeft de feestdagen op gepaste en toch feestelijke manier gevierd. De feestdagen hebben mede daardoor niet geleid tot een toename van coronabesmetting. Dat is fijn in een tijd waarin niet alleen het bekende virus rondwaart, maar ook de Britse variant bezig is aan een opmars.

In deze nieuwsflits informeer ik u over de ontwikkelingen rond de vaccinatie van medewerkers en de vaccinatie van bewoners.

Vaccinatie van medewerkers

Medewerkers kunnen sinds 4 januari 2021 een afspraak maken voor vaccinatie. Veel medewerkers van La Providence hebben dit al gedaan. Op 15 januari 2021 start in Noord-Limburg het vaccinatieprogramma en wordt de eerste medewerker gevaccineerd. Er zijn al zoveel afspraken gemaakt dat de vaccinatielocatie Noord-Limburg al bijna vol met afspraken zit tot eind februari.  Wanneer er meer vaccin beschikbaar komt, wordt de capaciteit van de vaccinatiestations voor medewerkers uitgebreid.

Persconferentie

Op 12 januari 2021 is de lockdown in Nederland verlengd t/m 9 februari 2021. Dat houdt automatisch in dat alle geldende maatregelen bij La Providence ook verlengd worden.

Tijdens de persconferentie werd aangekondigd dat bewoners van verpleeghuizen vanaf 18 januari 2021 gevaccineerd gaan worden. Dat is een verandering in de vaccinatiestrategie op advies van de Gezondheidsraad. Tot nu toe werd het Pfizer vaccin nog niet bestemd voor bewoners van woonzorglocaties vanwege de specifieke eisen die het vaccin stelt aan transport en bewaren op zeer lage temperatuur. Dat het vaccin nu toch beschikbaar komt voor bewoners is goed nieuws.

Vaccinatie voor bewoners

Er wordt gestart met een klein aantal organisaties die zijn geselecteerd door VWS. Hier zit geen organisatie bij uit Limburg. De ervaring die men opdoet met transport en registratie in de eerste groep wordt gebruikt bij de verdere uitvoering. De volgende stap is dat een aantal grote VVT-organisaties aan de beurt is.

Wanneer is La Providence aan de beurt?

Het is nog niet bekend wanneer wij vaccins krijgen en kunnen gaan vaccineren. We zijn afhankelijk van de aanlevering van vaccins naar Nederland. Ook is nog niet bekend welke volgorde wordt gekozen in het toekennen van vaccins aan de VVT-organisaties. Vanzelfsprekend doe ik mijn best om zo snel mogelijk te kunnen starten met vaccineren.

Voorbereiding

Binnenkort ontvangen bewoners (of hun wettelijke vertegenwoordiger) een uitnodiging voor vaccinatie met een toestemmingsformulier en aanvullende informatie. 

Tot slot

Ik wens u de kracht om u te houden aan alle maatregelen om coronabesmetting te voorkomen.

Blijf positief! Blijf gezond!

Hartelijke groet,

Ingrid Backus
Directeur-bestuurder La Providence

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist. U kunt uw browser vernieuwen door de nieuwste versie te downloaden en te installeren.