LEES A.U.B. ONZE SPECIALE MAATREGELEN RONDOM HET CORONAVIRUS OP ONZE NIEUWSPAGINA

Wilt u meer weten over onze diensten?

Bel (077) 355 56 56

Stuur een e-mail of vraag nu meer informatie aan.

Informatie aanvragen
donderdag 28 januari 2021

Nieuwsflits 26 Corona

Beste bewoner en familie,

Vaccinatie

Vrijdag worden de eerste bewoners gevaccineerd. De bewoners van de afdelingen Driesprong, Rozengang en Passage worden gevaccineerd door onze eigen verpleegkundige onder verantwoordelijkheid van de specialist ouderengeneeskunde. Alle bewoners/contactpersonen die het betreft hebben hierover persoonlijk een brief ontvangen.

In de weken daarna komen de andere bewoners aan de beurt. Zij worden gevaccineerd onder verantwoordelijkheid van de huisarts. Iedereen krijgt persoonlijk een brief zodra bekend is wanneer de vaccinatie plaatsvindt.

 

Race tegen de klok

Het aantal besmettingen in de regio neemt af. Dit is goed nieuws. Minder positief is dat al 30% van alle besmettingen in Noord-Limburg de ‘’Britse variant’’ is van het virus. Van de Britse variant is bekend dat die besmettelijker is. Om die reden bereiden we ons nu al voor op stijgende aantallen besmettingen.

Het voelt daarom als race tegen de klok: Zijn we in staat om alle bewoners te vaccineren voordat ‘’het Britse virus’’ binnenkomt?

Extra maatregelen

We willen alles doen wat we kunnen om het coronavirus buiten de organisatie te houden, zonder de vrijheid en het leefplezier van onze bewoners nog meer te beperken. Daarom nemen we extra maatregelen die gelden totdat al onze bewoners gevaccineerd zijn.

Samen met de cliëntenraad hebben we besloten tot de volgende extra maatregel, die ook geadviseerd wordt door het OMT: Iedere bezoeker draagt een chirurgisch neusmondmasker.  La Providence verstrekt de chirurgische neusmondmaskers. Deze worden aangeboden bij de toegangen van La Providence.

Daarnaast geldt, net als tijdens de feestdagen: bewoners gaan niet op familiebezoek buiten La Providence. Tijdens vervoer in de auto en mogelijk ook tijdens het bezoek, kan de 1,5 m afstand niet gewaarborgd blijven.

Overzicht van afspraken

(schuingedrukt is NIEUW):

  • Bezoekers komen niet wanneer ze coronagerelateerde klachten hebben (verkoudheid, keelpijn, hoesten, niezen, koorts).
  • Desinfecteer uw handen bij binnenkomst.
  • Neem vervolgens een chirurgisch neusmondmasker uit de verpakking en zet dit op zoals op de instructiekaart staat. Raak het chirurgisch neusmondmasker niet meer aan totdat u de organisatie verlaat. Houd het neusmondmasker dus op tijdens uw hele verblijf, ook op de kamer/appartement. Gooi het chirurgisch neusmondmasker weg na uw bezoek. Bij een volgend bezoek, neemt u een nieuw, schoon masker.
  • Bezoekers registreren zich bij binnenkomst bij de entree én op de kamer van de bewoner. Dat doen ze bij élk bezoek.
  • Bezoek vindt plaats op de kamer/appartement en er wordt steeds 1,5 m afstand gehouden van uw naaste, medewerkers en andere bewoners. Bezoekers zijn niet welkom in huiskamers en in het restaurant omdat we daar de afstand van 1,5m niet kunnen borgen.
  • Neem bewoners niet mee naar uw huis voor familiebezoek. Noodzakelijk medisch (ziekenhuis)bezoek blijft mogelijk, in overleg met de zorg.

Bezoek

Onze bezoektijden veranderen niet. Deze blijven ruim zodat goede spreiding van visite mogelijk is. Er mag wel maar één bezoeker per dag komen, zoals op dit moment voor iedereen geldt.

Het landelijke OMT adviseert aan familie om per week max 2-3 vaste bezoekers per bewoner aan te houden (i.p.v. elke dag een andere). Ze noemen dat een ‘bezoek-bubbel’. La Providence vraagt u om dit ter harte te nemen. We gaan dit niet registeren of controleren. Onze prioriteit is namelijk de zorgverlening aan uw naaste. Wel vragen we om uw medewerking.

Alleen samen kunnen we het virus buiten La Providence houden!

Tot slot

De coronamaatregelen vallen ons zwaar. Iedereen voelt dit in zijn dagelijkse leven. We werden deze week opgeschrikt door rellen, vernielingen en respectloos optreden tegen politie en zorgorganisaties.  Op 26 januari was de dag van Respect voor de Zorg. Laten we allemaal respectvol blijven, niet één dag, maar continue. Ik wens u sterkte en gezondheid in deze moeilijke tijd.

Hartelijke groet,

 

Ingrid Backus
Directeur-bestuurder La Providence

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist. U kunt uw browser vernieuwen door de nieuwste versie te downloaden en te installeren.