LEES A.U.B. ONZE SPECIALE MAATREGELEN RONDOM HET CORONAVIRUS OP ONZE NIEUWSPAGINA

Wilt u meer weten over onze diensten?

Bel (077) 355 56 56

Stuur een e-mail of vraag nu meer informatie aan.

Informatie aanvragen
donderdag 22 april 2021

Nieuwsflits 31 Corona

Beste bewoner en familie,

Deze nieuwsflits informeert u over de stand van zaken rond het coronavirus en de mogelijkheden voor La Providence. We zijn blij dat de bewoners gevaccineerd zijn en we verantwoord stappen zetten om steeds meer mogelijk te maken. Het uitgangspunt bij de versoepelingen is dat we een goede balans nastreven tussen welbevinden en veiligheid van bewoners en medewerkers. Dit komt ieders welzijn ten goede.

De versoepelingen zijn cursief gedrukt. De afspraken die we al hadden, staan volledigheidshalve ook hieronder beschreven.

Bezoek binnen La Providence

Bezoek is welkom bij La Providence!

 • De bewoner kan 2 bezoekers per dag ontvangen.
 • Bezoekers mogen tegelijkertijd of verspreid op bezoek komen.
 • Er is geen limiet aan de duur van het bezoek.
 • Bij binnenkomst in La Providence:
 • moeten bezoekers zich registreren (op basis van het protocol bron- en contactonderzoek (BCO)).
 • desinfecteren bezoekers de handen. 
 • nemen bezoekers het medisch mondneusmasker (dat bij vertrek wordt gedeponeerd in de afvalbak bij de uitgang)
 • Alle bezoekers dragen een mondneusmaskers in de openbare ruimten en houden zich aan de basis handhygiëne- en afstandregels. Dat geldt óók voor gevaccineerde of geteste bezoekers.
 • Bezoek vindt plaats op de cliëntkamer. Bezoek is niet toegestaan in de huiskamer en in het restaurant. 
 • Het algemene advies blijft om op de eigen kamer van de bewoner een neusmondmasker te blijven dragen, zeker wanneer de 1,5 m afstand niet altijd gewaarborgd kan worden.
 • Eén of enkele vaste bezoekers, die volledig gevaccineerd zijn of een negatieve test (max. 48 uur oud) hebben voor het bezoek, mogen in de kamer van de bewoner het neusmondmasker afzetten en de 1,5 meter loslaten. Wij vragen bezoek om hier op een verantwoorde wijze mee om te gaan.

Bezoek buiten La Providence

 • Het terras is weer open, maar vooralsnog zonder horeca. Max. 2 bezoekers mogen plaatsnemen aan een tafel samen met de bewoner.
 • Bij bezoek buiten, zoals wandelen of buiten zitten, zijn de risico’s lager dan bij bezoek binnen. Daarom kan buiten het neusmondmasker afgezet worden. Waar mogelijk wordt 1,5 meter afstand gehouden.

          We stimuleren dat bewoners weer met familie naar buiten kunnen, dit is goed voor het welzijn van de bewoners.

Het gebruik van duofiets, duo scootmobiel etc. is weer toegestaan, mits beide gevaccineerd of negatieve test hebben van max. 48 uur oud. Mondkapje is dan ook niet verplicht in de buitenruimte.

 • Op bezoek gaan naar familie of winkel is ook weer mogelijk. Bewoners en hun naasten houden zich aan het geldende overheidsbeleid. Zij houden afstand en houden zich aan het maximaal aantal bezoekers dat thuis is toegestaan per dag. 
 • Bij terugkomst van een bezoek buiten het zorgcentrum zijn er geen maatregelen meer. De bewoner hoeft niet in quarantaine en geen test te doen. We hebben wel de mogelijkheid om een test af te nemen als daar een reden toe is. Bijvoorbeeld bij vermoeden van het niet hanteren van de algemene coronaregels buiten of wanneer de bewoner zich niet lekker voelt of in contact is geweest met iemand met corona.

Quarantaine na contact met een besmet persoon

 • Is een bewoner volledig gevaccineerd en in contact geweest met een positief geteste persoon? Dan geldt een quarantaineperiode van 5 dagen. Op dag 5 wordt de bewoner getest. Na een negatieve PCR-test wordt de quarantaine opgeheven.
 • Is een medewerker in contact geweest met een besmet persoon, dan kan ook na 5 dagen de quarantaine worden beëindigd na een negatieve PCR test en kan de medewerker dan ook weer met bewoners werken.

Interne activiteiten

 • We organiseren steeds meer activiteiten. Activiteiten voor bewoners vinden plaats met een maximale groepsgrootte, afhankelijk van de ruimte waar de activiteit georganiseerd wordt. 
 • De aanwezigheid van een introducé/bezoek is niet toegestaan bij de activiteiten.

Externe activiteiten (bijvoorbeeld winkelen, bezoek aan externe kapper, etc.)

 • Bewoners maken zelf de keuze en de afweging om externe activiteiten te ondernemen. 
 • Bij het ondernemen van externe activiteiten, dienen de algemeen geldende coronaregels gehanteerd te worden. 

Groepsgrootte bewoners

 • Bewoners onderling kunnen weer in groepjes van maximaal 4 personen bij elkaar zitten, bv. tijdens de maaltijd of om te kaarten.
 • Voor afdeling de Driesprong en de Morgenster, die een ‘gezamenlijk huishouden’ vormen gelden afwijkende regels. Zij zitten als groep bij elkaar zonder de 1,5 m onderlinge afstand.

Afspraken rond testen en PBM-gebruik

Medewerkers moeten vooralsnog - ook nu de bewoners volledig gevaccineerd zijn - preventief een mondneusmasker blijven dragen en de basismaatregelen blijven toepassen. Dit is nodig omdat er nog steeds risico is dat het virus wordt overgedragen, ook bij gevaccineerde personen. Hoewel dit risico kleiner is, moet er landelijk nog onderzoek gedaan worden voordat we hierin mogen versoepelen.

Tot slot

Wij zijn blij dat we stappen kunnen zetten en blijven u op de hoogte houden van de ontwikkelingen. We doen ons best om corona buiten de deur te houden en het leefplezier van de bewoners en het werkplezier van medewerkers te bevorderen. Dat doen we samen!

Hartelijke groet,

Ingrid Backus
Directeur-bestuurder La Providence

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist. U kunt uw browser vernieuwen door de nieuwste versie te downloaden en te installeren.