LEES A.U.B. ONZE SPECIALE MAATREGELEN RONDOM HET CORONAVIRUS OP ONZE NIEUWSPAGINA

Wilt u meer weten over onze diensten?

Bel (077) 355 56 56

Stuur een e-mail of vraag nu meer informatie aan.

Informatie aanvragen
donderdag 04 november 2021

Nieuwsflits 36 Corona

Beste bewoner, familie en bezoekers,

Het aantal besmettingen in de regio is hoog. De regio staat op donkerrood. De ziekenhuizen liggen vol en de zorg stagneert. Dit is een zeer zorgelijke situatie. De bestuurders van alle zorginstellingen van Limburg hebben samen in een persbericht hun zorgen geuit en roepen, ook namens alle medewerkers in de zorg, iedereen op zich heel goed aan de coronamaatregelen te houden.

Binnen La Providence hebben we op dit moment nog geen besmettingen. Dit is een groot compliment aan al onze medewerkers, bewoners, mantelzorgers en vrijwilligers. Alleen samen houden we corona onder controle. Wij schalen op van ‘’waakzaam’’ naar ‘’zorgelijk’’ en treffen we voorbereiding voor wanneer de situatie ‘’ernstig’’ wordt.

Regionaal en landelijk zijn er nieuwe maatregelen besproken. Hierover hoorde u al e.e.a. in de persconferentie van 2 november. Deze nieuwsbrief beschrijft welke maatregelen La Providence treft en wat dit voor u betekent.

  1. Mondneusmasker en 1,5 m afstand opnieuw ingevoerd

Het dragen van een mondneusmasker is weer verplicht (ook buiten 1,5 meter) voor alle medewerkers en bezoekers van La Providence. Iedereen draagt een zogenaamd medisch mondneusmasker. Dat is een veilige keuze. We stellen ze beschikbaar voor bezoekers bij de toegangsdeuren. Dit gaat in vanaf 5 november. De plicht geldt voor binnen, niet voor buiten. Het geldt ook voor externe locaties (zoals ’t Haeren) waar onze medewerkers samenkomen.

Op de zorgafdeling draagt de medewerker en bezoeker het mondneusmasker continu, ook buiten de 1,5 meter en als hij/zij zit. In de buurt van bewoners/cliënten blijft het masker dus altijd op.

In andere ruimten dan waar bewoners zijn, draagt de medewerker en bezoeker het mondneusmasker als hij/zij staat en zich voortbeweegt in de ruimte. Als de medewerker en bezoeker zit (bijvoorbeeld op kantoor of in de teamkamer) mag de medewerker en bezoeker het mondneusmasker afdoen. Voorwaarde is dan wel dat de hij/zij in de ruimte op 1,5 meter afstand zit van anderen. Lukt dat niet, dan draagt de medewerker en bezoeker ook het mondneusmasker als hij/zij zit.

Zorg ervoor dat u het mondneusmasker correct draagt (niet laten zakken tot onder uw neus of de kin). Denk eraan om direct nadat u het masker heeft afgezet uw handen te desinfecteren.

  1. Respecteer de basismaatregelen binnen La Providence

• 1 ½ mtr. afstand houden;

• Gebruik mondneusmaskers;

• Was of ontsmet handen vaak en goed;

• Hoest en nies in uw elleboog;

• Schud geen handen;

• Blijf thuis bij klachten en laat je testen, ook als u gevaccineerd bent;

• Zorg voor voldoende frisse lucht in ruimten;

  • Neem de kortste route naar het appartement dat u bezoekt  en blijf zo veel mogelijk  op het appartement van de bewoner of maak samen een wandeling in de buitenlucht.

Bij de toegangsdeuren en vergaderruimten staan vanaf vrijdag ook de actuele richtlijnen aangegeven.

Bent u nog niet gevaccineerd?

Misschien heeft u vragen. Misschien twijfelt u. Bespreek het dan met de huisarts of iemand binnen La Providence. We helpen u graag in uw afweging. Bent u niet gevaccineerd, dan zult u te allen tijde binnen La Providence mondneusmasker en handschoenen moeten dragen ter bescherming van uzelf en onze bewoners.

Heeft u klachten? Hebben uw huisgenoten klachten?

Ons coronaprotocol is aangepast op de wijzigingen die de RIVM doorvoert. Daarin staat precies wat we moeten doen bij klachten van onze cliënt en onze medewerker.

Heeft een cliënt corona gerelateerde klachten?

Ons coronaprotocol is aangepast op de wijzigingen die de RIVM doorvoert. Daarin staat ons beleid rond testen, isolatie / quarantaine.

Coronatoegangsbewijs

In de persconferentie werd gezegd dat VWS werkt aan de eventuele mogelijkheid om inzet van het coronatoegangsbewijs voor medewerkers en mogelijk ook voor bezoek in zorginstellingen optioneel en onder randvoorwaarden mogelijk te maken. Dat vergt herziening van wetgeving en kost daardoor tijd. Actiz heeft nadrukkelijk niet gepleit voor gebruik van het coronatoegangsbewijs in de zorg als verplichting en dat lijkt het ook niet te worden.

Boostervaccinatie

Er komt op korte termijn de mogelijkheid voor een boostervaccinatie voor iedereen vanaf 60 jaar. Wij bevelen boostervaccinatie aan voor zowel zorgmedewerkers als bewoners. Wij berichten hierover in de volgende nieuwsbrief zodra wij daarover nadere informatie ontvangen.

Bezoek in de huiskamer

In de vorige nieuwsbrief is aangegeven dat er geen bezoek welkom is in de gemeenschappelijke huiskamers van de Driesprong en de Morgenster. Dit blijft zo. Bezoek is welkom op de eigen kamer van de bewoner.

Maximaal 2 bezoekers per dag

Kom met maximaal 2 bezoekers per dag en met zo min mogelijk verschillende personen per week. Bespreek dit binnen de familie.

Restaurant

Koffie drinken in het restaurant met een bewoner is toegestaan bij het respecteren van de genoemde maatregelen. Respecteer de 1,5 m en gebruik mondneusmasker bij lopen/bestellen aan counter. Alleen bij het zitten aan tafel mag het neusmondmasker af mits 1,5 m gehanteerd wordt tot een ander.

Externe gasten kunnen geen maaltijden nuttigen in het restaurant omdat er geen extra ruimte meer is vanwege de 1,5 m afstand.

Clubjes, kerkdiensten, activiteiten

Alles moet op 1,5 m. We vermijden grote groepen.

En verder…

Na de persconferentie is de ‘handreiking aanpak verpleeghuiszorg bij corona’ (van Actiz)  geactualiseerd. Dit is de basis voor maatwerk op elke locatie in Nederland. Op basis van de  handreiking zullen we komende week/weken bezien welke aanvullende afspraken nodig zijn waarbij u bijvoorbeeld kunt denken aan regulering van bezoek.

3. Overige mededelingen

Kerstviering en nieuwjaarsshow

De kerstmarkt, zoals die voor coronatijd binnen werd gehouden, was fantastisch, gezellig en zeer druk. Een evenement met klasse! We verheugden ons daar enorm op.

Gezien de huidige onzekerheid van de situatie en de 1,5 m regel (en mogelijk andere maatregelen rond die tijd) moeten we helaas ook in 2021 weer besluiten dat het niet door kan gaan.

Datzelfde geldt voor de nieuwjaarsshow. Ook deze kan niet doorgaan.

Natuurlijk zorgen we dat kerst- en nieuwjaar feestelijk aangekleed worden binnen de mogelijkheden.

Vrijwilligersdiner

Het vrijwilligersdiner van 17 november kan niet op 1,5 m gehouden worden en wordt afgelast. Wij nemen verantwoordelijkheid, ook voor de gezondheid van onze gewaardeerde vrijwilligers.

Jaarvergadering cliëntenraad

De jaarvergadering kan niet op 1,5 m worden gegarandeerd en leidt tot extra risico. Samen willen we elke kans op extra risico vermijden. De jaarvergadering gaat daarom niet door. Net als vorig jaar, komt er een jaarbericht van de cliëntenraad op papier.

Feest in het vooruitzicht

Wat kan er dan wel? In het voorjaar gaan we een fantastisch feest organiseren voor iedereen in de tuin van La Providence. Toch iets om u op te verheugen!

Zorgbonus

Goed nieuws! Onze aanvraag voor de zorgbonus 2021 voor onze medewerkers is toegekend!

Hartelijke groet,

Ingrid Backus
Directeur-bestuurder La Providence

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist. U kunt uw browser vernieuwen door de nieuwste versie te downloaden en te installeren.