LEES A.U.B. ONZE SPECIALE MAATREGELEN RONDOM HET CORONAVIRUS OP ONZE NIEUWSPAGINA

Wilt u meer weten over onze diensten?

Bel (077) 355 56 56

Stuur een e-mail of vraag nu meer informatie aan.

Informatie aanvragen
maandag 16 maart 2020

Nieuwsflits 5; informatie rondom Coronavirus

Beste bewoners van La Providence en hun familieleden/bezoekers,

Wederom ontvangt u van ons een nieuwsbrief om u op de hoogte te brengen van de bijgestelde maatregelen rondom het Corona-virus.

Vanaf dinsdag 17 maart gelden onderstaande maatregelen in La Providence:

 • Ontvangen van bezoek
  La Providence sluit in principe haar deuren voor bezoekers tenzij zij voor dringende zaken bij u moeten komen. U kunt hierbij denken aan allerlei mantelzorgtaken zoals was, boodschappen etc.  Er mag slechts 1 maal per dag 1 persoon op bezoek komen. En deze persoon mag geen last hebben van verkoudheden, recente luchtwegklachten of (lichte) griepverschijnselen (ook al is er geen sprake van koorts). Daarnaast mogen ze niet in een van de in de media gecommuniceerde risicogebieden zijn geweest of contact hebben gehad met een patiënt die (mogelijk) besmet is met het Coronavirus.
  Het is de bedoeling dat u met uw bezoek in uw eigen appartement/kamer verblijft en dat u niet rond gaat lopen door ons gebouw.
  Iedereen die uw appartement bezoekt wordt verzocht om, als ze uw appartement betreden én vertrekken, de handen te wassen. Om iedereen hierop te attenderen hangen wij een pamflet op uw voordeur.
 • Sociale contacten buiten La Providence
  Wij vragen ook aan uzelf om sociale contacten buiten La Providence tot een minimum te beperken. Een rondje buiten lopen en bijvoorbeeld een bezoek aan de arts is toegestaan maar bezoek aan familie of bezoek aan een  andere zorg locatie niet.
 • Bezoek restaurant
  Bezoekers zijn niet welkom in het restaurant. Wij weten dat de meesten onder u heel graag beneden willen blijven komen om te samen eten. Omdat deze crisis nog wel eens lang kan gaan duren willen wij hier heel graag aan tegemoet komen. Met elkaar zullen we wel een aantal afspraken moeten maken:
  - Wij gaan het restaurant anders in richten zodat we iedereen zo in kleine groepjes zo
    ver mogelijk uit elkaar kunnen laten zitten
  - Als u verkouden bent of moet hoesten (ook al heeft u geen koorts) mag u niet naar
    het restaurant komen. Wij brengen dan het eten naar uw (aanleun)appartement
   Als u sowieso liever op u kamer eet mag dit uiteraard altijd.
  - Wast u voordat u naar het restaurant komt uw handen extra goed. Doe dit als u
    weer op uw kamer komt nog een keer
  - Nies en hoest in de holte van uw elleboog en gebruik papieren zakdoekjes
  - Geef geen handen en raak elkaars handen niet aan en vermijdt lichamelijk contact.
 • Kapper
  Omdat la Providence in principe dicht is voor bezoekers zijn ook kappers t/m 6 april niet welkom in uw appartement. Ook de salon op de Driesprong wordt voorlopig gesloten. Als dit langer gaat duren dan 06-04 zoeken wij hiervoor een oplossing.
 • Fysiotherapie
  Noodzakelijke behandelingen van fysiotherapeuten, ergotherapie en logopedie gaan door maar moeten zoveel mogelijk op de kamer plaats vinden.
 • Pedicure
  Alleen noodzakelijke behandelingen op medische indicatie mogen op uw kamer plaats vinden.
 • De verwensalon is vanaf heden gesloten
 • Wasserij
  Als u gebruik maakt van de wasserij krijgt u nog een aparte brief over de werkwijze die gehanteerd gaat worden.
 • ’t Proviandje (ons winkeltje)
  Blijft open, denkt u wel vast eens na over het regelen van het “betalen op rekening”.
 • Dagverzorging voor mensen van buiten:
  La Providence sluit m.i.v. dinsdag 17 maart de deuren van de extramurale dag- verzorging.
 • Prikpost
  In overleg met Viecuri is de prikpost in La Providence per 16 maart gesloten. Wanneer er bij u bloed moet worden geprikt kunt u dit doorgeven aan de zorg/facilitair servicepunt. Op een vaste dag per week zal er een prikster in huis komen. We horen van Viecuri nog welke dag dit gaat worden.
 • Oproep aan uw familie
  Tot op heden kunnen wij de zorg nog goed leveren. Op het moment dat Corona La Providence “bezoekt” kan dit anders gaan worden. Wij hebben allerlei noodscenario’s klaar liggen maar doen toch vast een oproep aan uw familieleden:
  Heeft u vroeger in de zorg gewerkt of heeft u affiniteit met ouderen en bent u bereid om ons, als de situatie echt dringend wordt, te komen helpen? (taken zijn uiteraard afhankelijk van uw ervaring en achtergrond)
  Laat het ons dan vast weten. Misschien is het helemaal niet nodig maar voor het geval dat…….
  Stuurt u ons dan mailtje naar bestuurssecretariaat@laprovidence.nl.
  Vermeldt hierin uw naam, ervaring, opleiding en telefoonnummer.
   

Wij begrijpen dat deze maatregelen consequenties hebben voor u en voor uw familie maar we hopen op uw begrip en medewerking. Het nemen van beslissingen als deze zijn niet leuk maar we doen dit steeds met uw welzijn en dat van onze medewerkers, op het netvlies. 

Net als vorige keren zullen deze maatregelen wederom verspreid worden via het bij ons bekend mailadres van uw contactpersonen, het plaatsen op onze website/facebook en het ophangen bij de ingangen en liften in La Providence.

We hopen dat bovenstaande maatregelen ervoor zorgen dat we met elkaar gezond blijven.
Bij veranderingen in de handelswijze houden we u natuurlijk op de hoogte.

Hartelijke groet,
Carla van Zanten
Directeur Bestuurder La Providence

 

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist. U kunt uw browser vernieuwen door de nieuwste versie te downloaden en te installeren.