LEES A.U.B. ONZE SPECIALE MAATREGELEN RONDOM HET CORONAVIRUS OP ONZE NIEUWSPAGINA

Wilt u meer weten over onze diensten?

Bel (077) 355 56 56

Stuur een e-mail of vraag nu meer informatie aan.

Informatie aanvragen
maandag 23 maart 2020

Nieuwsflits 7; update rondom Coronavirus

Beste bewoners van La Providence en hun familieleden/bezoekers,

Inmiddels zijn de meeste van u al een beetje gewend aan het feit dat we vanaf afgelopen vrijdag echt helemaal geen bezoek meer ontvangen, zelfs niet voor de hoognodige zaken.
Voor niemand leuk maar op dit moment wel noodzakelijk.
Dit betekent ook dat wij oplossingen hebben gezocht voor allerhande zaken die de buiten deze gekke periode de normaalste zaak van de wereld zijn. Denkt u maar eens aan de Was, boodschappen, afgifte van goederen door leveranciers, de post, verhuizen van spullen van bewoners die vertrekken of hier komen wonen en ga zo maar even door.
Daarnaast willen wij proberen om voor u als (aanleun) bewoner toch leuke momenten te organiseren en de sfeer goed te houden. Hierbij krijgen we ook hulp……

Denkt u maar eens aan de mooie bloemenactie die de firma Holland Flower van Dhr. Roel Lommen. Afgelopen vrijdag verraste hij alle bewoners en medewerkers met een overvloed aan bloemen en tuinplanten.
Het hele huis staat vol en lijkt op de Keukenhof, echt fantastisch! Iedereen geniet hier van!

Hieronder geven wij verdere uitleg over de manier waarop wij voor u het contact met de buitenwereld organiseren. Maar voordat ik hiertoe over ga wil ik u nog een aantal zaken op het hart drukken omdat ik merk dat niet iedereen de afspraken naleeft:

 

AFSTAND HOUDEN
Binnen La Providence en in de tuin mag u vooralsnog contact met elkaar hebben mits u 1,5 meter afstand houdt van elkaar en mits u geen verkoudheidsklachten heeft.
Bij verkoudheidsklachten, al zijn ze nog zo licht, blijft u op uw kamer en waarschuwt u de zorg.
Wij hebben alle ruimtes zo ingericht dat u, toch enigszins bij elkaar in de buurt kunt zitten maar dat er wel 1,5 meter ruimte tussen zit. Schuift u daarom alsjeblieft niet met tafels.
Wilt u kaarten, zorg dan ook voor afstand. Lukt dit niet? probeer dan eens een ander spelletje waarbij dit wel gemakkelijker gaat.
Alle medewerkers hebben de opdracht gekregen u hierop te attenderen. Wanneer blijkt dat dit niet nageleefd wordt moeten we helaas strengere maatregelen nemen. Dus voor uw veiligheid en die van medebewoners leef de regeltjes alsjeblieft na en ga niet in discussie.

HALEN EN BRENGEN WAS EN ANDERE SPULLEN

WAS

 • Als uw familie de was voor u verzorgt moet u of uw familielid dit doorgeven aan ons facilitair servicepunt. Familie bij voorkeur per FSP@laprovidence.nl
  bewoners mogen ook langs lopen of bellen via nummer 077 – 355 56 56
  Meld u dan ook gelijk of u
  A. Hulp nodig heeft bij het inpakken van vuilgoed in de gesloten was-tas
  B. hulp nodig heeft bij het plaatsen van de was-tas op de gang voor uw kamer
  C. hulp nodig heeft bij het inruimen van het schone wasgoed in de kast
 • Om alles in goede banen te leiden hebben wij per afdeling een haal en breng moment vastgesteld:
  Maandag 15.00 – 16.00 uur              Zorgappartementen
  Woensdag 15.00 – 16.00 uur            Rozengang + Driesprong
  Vrijdag 15.00-16.00 uur                     Passage + Morgenster
 • Familie zorgt voor twee was-tassen die met een rits gesloten kunnen worden. Op de was-tas dient naam en kamernummer genoteerd te worden.
 • De bewoner (of als zij dit niet kunnen de zorg) zorgt dat de tas met vuile was om uiterlijk 13.30 op de gang bij de voordeur van het appartement klaar staat.
 • Onze logistieke medewerker/vrijwilliger haalt de tas op in de gang en zorgt dat deze om 15 uur klaar staat in de sluis
 • De familie haalt tussen 15.00 – 16.00 uur de vuile was uit de sluis en zet de tas met de schone was weer in de sluis klaar.
 • Onze medewerker brengt na 16.00 uur de was weer naar de bewoner en plaatst deze voor de kamerdeur. Bewoners die dit zelf kunnen leggen de was in de kast, in andere gevallen doet de zorg dit.

Brengen van andere SPULLEN

 • Heeft uw familie boodschapjes of andere spullen voor u?
  Deze mogen zijn op maandag – woensdag – vrijdag tussen 15.00 – 16.00 uur in de sluis bij de centrale voordeur plaatsen. Wij zorgen dan dat ze bij u bezorgd worden.
 • TIP voor bewoners; ga gerust op het tijdstip dat uw familie naar de sluis komt naar het restaurant, dan kunt u elkaar door het raam even zien en zwaaien J

 

Overnemen van zaken die familie normaal doet

Onze zorg en ondersteunende teams weten goed wat uw familie normaal gesproken bij u doet en nemen dit nu over.

 

CONTACT MET DE FAMILIE VIA BEELDBELLEN

SPECIAAL BERICHT VOOR FAMILIE:
Onze therapeuten en vrijwilligers gaan op werkdagen proberen bewoners te helpen om contact te leggen met de buitenwereld. Omdat dit een tijdrovende activiteit is kan dit niet door de zorg opgepakt worden. Momenteel is het nog onduidelijk op welk moment we met familie contact gaan leggen. We hopen dat u hiervoor begrip heeft. De therapeuten doen hun uiterste best om dit voor zo veel mogelijk mensen op gang te brengen en te regelen naast de reguliere werkzaamheden.

Het is wenselijk dat de bewoner hiervoor een eigen apparaat heeft (tablet, smartphone of laptop met webcam). Wij vragen aan familie of zij, als ze dit contact ook graag willen, hiervoor kunnen zorgen.

 • Wanneer u een tablet, smartphone of laptop met webcam afgeeft geef dan door via
  FSP@laprovidence.nl wat voor soort apparaat u afgegeven heeft en met welk programma moet worden gewerkt. U heeft de keuze uit: Hangouts, Whatsapp, Skype, Facetime of Zoom
 • Graag zorgen dat er geen wachtwoorden op de het eigen apparaat geïnstalleerd zijn.
 • Zorg dat de namen/nummers van degenen met wie via beeldbellen contact mag worden gezocht erin staan.
 • Test zelf thuis of u kunt videobellen met het betreffende apparaat en met de betreffende personen.
 • Indien uw familielid slechthorend is, is het prettig dat er een koptelefoon meegegeven wordt.
 • U kunt het apparaat op de hierboven vermelde manier via de sluis op de betreffende dagen/tijdstippen afgeven.
 • We zullen hulp bieden waar nodig om de verbinding tot stand te brengen vanuit de bewonerskant!
 • Wij zijn op dit moment ook in gesprek met KPN, wellicht kunnen zij het beeldbellen verder ondersteunen (misschien ook met apparatuur) . Zodra hierover meer bekend is informeren wij u hierover.

Onze zorgteams krijgen per telefoon vaak het verzoek of dat zij hun toestel niet even aan vader/moeder willen geven. Helaas kunnen wij hier geen gevolg aan geven i.v.m. drukke werkzaamheden.  Wij zorgen er wel voor dat we via Caren Zorgt het elektronisch dossier bijwerken zodat u op de hoogte blijft. Probeer alstublieft via de telefoon van uw familielid te bellen of meld u aan voor het beeldbellen.

Met de bovenstaande oplossingen hopen we dat we toch een beetje contact kunnen houden en dat spulletjes (en was) goed aankomen bij onze bewoners. Wij hopen op uw begrip en danken u van harte voor uw medewerking en getoonde medeleven!

 

Hartelijke groet,
Carla van Zanten
Directeur Bestuurder La Providence

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist. U kunt uw browser vernieuwen door de nieuwste versie te downloaden en te installeren.