LEES A.U.B. ONZE SPECIALE MAATREGELEN RONDOM HET CORONAVIRUS OP ONZE NIEUWSPAGINA

Ondernemingsraad

Een ondernemingsraad (OR) is een inspraak- en medezeggenschapsorgaan binnen een bedrijf en bestaat uit werknemers die namens het personeel overleg voeren met de werkgever over het ondernemingsbeleid en de personeelsbelangen.

De leden van de Ondernemingsraad

De OR van La Providence bestaat momenteel uit 7 personen. De leden worden door de in de onderneming werkzame personen gekozen.

Het werk van de OR is boeiend, leerzaam en zinvol. Je krijgt inzicht in hoe de organisatie werkt, hoe de directie de toekomst ziet, wat de plannen zijn en dergelijke. De training van vaardigheden en scholing die je als OR-lid ontvangt is ook waardevol en bruikbaar buiten de OR. Je zet je talenten in en ontwikkelt je als persoon op een breder vlak dan alleen je taakuitoefening.

Bevoegdheden van de OR

De ondernemingsraad heeft bij bepaalde typen van beleid, voornamelijk wanneer deze direct de werknemers en hun rechten betreffen, het recht een rol te spelen in de besluitvorming. Dit recht komt met name tot uitdrukking in vier rechten:

  • overlegrecht
  • instemmingsrecht
  • adviesrecht
  • initiatiefrecht

Tevens heeft de ondernemingsraad het recht een adviseur in te schakelen.

Contact:

E: OR@laprovidence.nl

Ondernemingsraad La Providence
Ursulinenweide 5
5971 ED Grubbenvorst
Tel: 077-355 56 56

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist. U kunt uw browser vernieuwen door de nieuwste versie te downloaden en te installeren.