Wilt u meer weten over onze diensten?

Bel (077) 355 56 56

Stuur een e-mail of vraag nu meer informatie aan.

Informatie aanvragen

Tarieven La Providence 2018 

Onderwerp

Afdeling

Prijs

Toelichting

Langer huren woonruimte, na vertrek cliënt

Zorgappartementen,

De Rozengang,

De Driesprong en

de Morgenster

Euro 158,00 p/dag

Max. 7 dagen

Ontruimen appartement (bij niet tijdig ontruimen na vertrek / overlijden cliënt)

Zorgappartementen/ De Morgenster

Euro 40,00 p/uur

 

Opslag inventaris appartement

 

Zorgappartementen/ De Morgenster

Euro 125,00 p/maand voor 6m²

Opslag inventaris bij niet tijdig ontruimen na vertrek / overlijden cliënt.

Bed verschonen (extra)

Zorgappartementen

De Morgenster

Euro 6,75 p/maand

Per maand twee keer extra verschonen

Broodmaaltijd; tegemoetkoming in de kosten voor artikelen broodmaaltijd en fruit

Zorgappartementen

Euro 62,95 p/ maand

Per januari van elk jaar wordt deze vergoeding geïndexeerd. De actuele bedragen zijn terug te vinden op onze website (onder het kopje Wonen-Tarieven)

CAI aansluiting

Zorgappartementen, De Rozengang,

De Driesprong,

De Morgenster

Euro 15,00 p/maand, m.i.v. 1 juni 2016

Incl. aansluiting/ onderhoudskosten

Huur hals-/polsbel en/of slimme sensoren

 

Euro 10,= p/maand

Er wordt maximaal € 10,= per maand voor huur gefactureerd.

Huurprijs Zorgappartement

Zorgappartementen

Incl. servicekosten

Euro 816,35 p/maand

 

Alléén van toepassing voor partner zonder indicatie. In overleg evt. voor overgangsperiode van max. 6 maanden

Klussen (extra)

Zorgappartementen,

De Rozengang,

De Driesprong,

De Morgenster

Euro 30,00 p/uur

Grotere klussen (aanpassingen/reparaties aan lichtnet, elektrische apparatuur, meubilair e.d.) 

Schoonmaak appartement (extra)

Zorgappartementen

Euro 28,00 p/uur

 

(extra)Sleutels/TAG

Alle afdelingen

Euro 25,00

 

Waskostenvergoeding linnengoed; tegemoetkoming in de kosten

Zorgappartementen

De Morgenster

Euro 14,60 

Indexatie jaarlijks in januari. De actuele bedragen zijn terug te vinden op onze website (onder het kopje Wonen-Tarieven)

Verzekering; collectieve WA en inboedelverzekering

Zorgappartementen

Euro 250,= per gebeurtenis

(eigen risico voor cliënt)

Tot een bedrag van Euro 17.500=

Verzekering; collectieve WA en inboedelverzekering

Morgenster

De Rozengang

De Driesprong

Euro 250,= per gebeurtenis

(eigen risico voor cliënt)

Tot een bedrag van Euro 3.000,=

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist. U kunt uw browser vernieuwen door de nieuwste versie te downloaden en te installeren.