LEES A.U.B. ONZE SPECIALE MAATREGELEN RONDOM HET CORONAVIRUS OP ONZE NIEUWSPAGINA


Tarieven La Providence 2021

Onderwerp

Afdeling

Prijs

Toelichting

Langer huren woonruimte, na vertrek cliënt

Zorgappartementen,

De Rozengang,

De Driesprong en

de Morgenster

Euro 145,31 p/dag

Max. 7 dagen

Huur woonruimte bij verhuizing later dan 3 dagen na sleuteloverdracht

Zorgappartementen,

De Rozengang,

De Driesprong en

de Morgenster

Euro 145,31 p/dag

 

Ontruimen appartement (bij niet tijdig ontruimen na vertrek / overlijden cliënt)

Zorgappartementen/ De Morgenster

Euro 44,26 p/uur

 

Opslag inventaris appartement

 

Zorgappartementen/ De Morgenster

Euro 135,64 p/maand voor 6m²

Opslag inventaris bij niet tijdig ontruimen na vertrek / overlijden cliënt.

Bed verschonen (extra)

Zorgappartementen

De Morgenster

Euro 7,43 p/maand

Per maand twee keer extra verschonen

Broodmaaltijd; tegemoetkoming in de kosten voor artikelen broodmaaltijd en fruit

Zorgappartementen

Euro 66,81 p/ maand

 

Per januari van elk jaar wordt deze vergoeding geïndexeerd. De actuele bedragen zijn terug te vinden op onze website (onder het kopje Wonen-Tarieven)

Huur hals-/polsbel

Zorgappartementen

Euro 10,84 p/maand

Er wordt maximaal € 10,84 per maand voor huur gefactureerd.

Televisie en radio

Passage

Euro 26,30 p/maand

 

Huurprijs Zorgappartement

Zorgappartementen

Incl. servicekosten

Euro 887,80 p/maand

 

Alléén van toepassing voor partner zonder indicatie. In overleg evt. voor overgangsperiode van max. 6 maanden

Klussen (extra)

Zorgappartementen,

De Rozengang,

De Driesprong,

De Morgenster

Euro 33,19 p/uur

Grotere klussen (aanpassingen/reparaties aan lichtnet, elektrische apparatuur, meubilair e.d.) 

Schoonmaak appartement (extra)

Zorgappartementen

Euro 30,98 p/uur

 

(extra)Sleutels/TAG

Alle afdelingen

Euro 25,00

 

Betaling op rekening middels TAG (alleen voor bewoners)

Alle afdelingen

Euro 10,= p/factuur

 

Waskostenvergoeding linnengoed; tegemoetkoming in de kosten

Zorgappartementen

De Morgenster

Euro 15,42 p/maand

Indexatie jaarlijks in januari. De actuele bedragen zijn terug te vinden op onze website (onder het kopje Wonen-Tarieven)

Verzekering; collectieve WA en inboedelverzekering

Zorgappartementen

Euro 250,= per gebeurtenis

(eigen risico voor cliënt)

Tot een bedrag van Euro 17.500=

Verzekering; collectieve WA en inboedelverzekering

Morgenster

De Rozengang

De Driesprong

Euro 250,= per gebeurtenis

(eigen risico voor cliënt)

Tot een bedrag van Euro 3.000,=

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist. U kunt uw browser vernieuwen door de nieuwste versie te downloaden en te installeren.