TARIEVEN LA PROVIDENCE 2019

Onderwerp

Afdeling

Prijs

Toelichting

Langer huren woonruimte, na vertrek cliënt

Zorgappartementen,

De Rozengang,

De Driesprong en

de Morgenster

Euro 162,12 p/dag

Max. 7 dagen

Huur woonruimte bij verhuizing later dan 3 dagen na sleuteloverdracht

Zorgappartementen,

De Rozengang,

De Driesprong en

de Morgenster

Euro 162,12 p/dag

 

Ontruimen appartement (bij niet tijdig ontruimen na vertrek / overlijden cliënt)

Zorgappartementen/ De Morgenster

Euro 41,82 p/uur

 

Opslag inventaris appartement

 

Zorgappartementen/ De Morgenster

Euro 128,60 p/maand voor 6m²

Opslag inventaris bij niet tijdig ontruimen na vertrek / overlijden cliënt.

Bed verschonen (extra)

Zorgappartementen

De Morgenster

Euro 7,06 p/maand

Per maand twee keer extra verschonen

Broodmaaltijd; tegemoetkoming in de kosten voor artikelen broodmaaltijd en fruit

Zorgappartementen

Euro 63,93 p/ maand

 

Per januari van elk jaar wordt deze vergoeding geïndexeerd. De actuele bedragen zijn terug te vinden op onze website (onder het kopje Wonen-Tarieven)

Huur hals-/polsbel en/of slimme sensoren

 

Euro 10,50 p/maand

Er wordt maximaal € 10,50 per maand voor huur gefactureerd.

Televisie en radio

Passage

Euro 25,00 p/maand

 

Huurprijs Zorgappartement

Zorgappartementen

Incl. servicekosten

Euro 841,96 p/maand

 

Alléén van toepassing voor partner zonder indicatie. In overleg evt. voor overgangsperiode van max. 6 maanden

Klussen (extra)

Zorgappartementen,

De Rozengang,

De Driesprong,

De Morgenster

Euro 31,36 p/uur

Grotere klussen (aanpassingen/reparaties aan lichtnet, elektrische apparatuur, meubilair e.d.) 

Schoonmaak appartement (extra)

Zorgappartementen

Euro 29,27 p/uur

 

(extra)Sleutels/TAG

Alle afdelingen

Euro 25,00

 

Betaling op rekening middels TAG (alleen voor bewoners)

Alle afdelingen

Euro 10,= p/factuur

 

Waskostenvergoeding linnengoed; tegemoetkoming in de kosten

Zorgappartementen

De Morgenster

Euro 14,83 p/maand

Indexatie jaarlijks in januari. De actuele bedragen zijn terug te vinden op onze website (onder het kopje Wonen-Tarieven)

Verzekering; collectieve WA en inboedelverzekering

Zorgappartementen

Euro 250,= per gebeurtenis

(eigen risico voor cliënt)

Tot een bedrag van Euro 17.500=

Verzekering; collectieve WA en inboedelverzekering

Morgenster

De Rozengang

De Driesprong

Euro 250,= per gebeurtenis

(eigen risico voor cliënt)

Tot een bedrag van Euro 3.000,=

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist. U kunt uw browser vernieuwen door de nieuwste versie te downloaden en te installeren.