LEES A.U.B. ONZE SPECIALE MAATREGELEN RONDOM HET CORONAVIRUS OP ONZE NIEUWSPAGINA

Transparantie

La Providence wil transparant zijn in behaalde resultaten. Derhalve kunt u via onderstaande link ons actuele jaarverslag/jaarrekening inzien.

Ook Intern zijn openheid en transparantie voorwaarden om te kunnen leren en verbeteren. Wij stimuleren een sfeer van openheid, veiligheid en vertrouwen.
Voor onze medewerkers en vrijwilligers hebben we veel zaken vastgelegd in onze gedragscode.

Ondanks onze openheid kan er wel sprake zijn van allerlei vormen van fraude. Hoewel dit nooit volledig te ondervangen is, streeft La Providence naar het voorkomen van fraude door het treffen van maatregelen waardoor de kans op, en de gevolgen van fraude worden beperkt.

Gedragscode

Klik op deze link voor de Gedragscode

Fraudebeheersplan

Klik op deze link voor Het Fraudebeheersplan

Meerjarenbeleidsplan 2018-2023 La Providence

Klik op deze link voor het meerjarenbeleidsplan 2018-2023 La Providence

NVTZ

Klik op deze link om naar de website van NVTZ te gaan

Inspectierapport

Klik op deze link voor het Inspectierapport

Verantwoording

Klik op deze link voor het Jaarverslag / Jaarrekening van La Providence

Klik op deze link voor de declaraties RvB 2019

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist. U kunt uw browser vernieuwen door de nieuwste versie te downloaden en te installeren.