Zorgvisie en zorgcoördinator

De zorgvisie van de afdeling is erop gericht dat u zoveel mogelijk dingen zelf blijft doen. Waar nodig bieden wij begeleiding, verzorging en/of verpleging. Uw wensen en behoeften zijn hierbij het uitgangspunt.

Op de afdeling wordt gewerkt met zorgcoördinatoren. Zij coördineren uw zorg. De zorgcoördinator treedt tevens op als contactpersoon voor u en uw familie. De zorgcoördinator zal samen met u het zorgplan opstellen en de afgesproken zorg coördineren en bewaken.

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist. U kunt uw browser vernieuwen door de nieuwste versie te downloaden en te installeren.