Zorgcoördinator

Om de cliënt centraal te stellen is het belangrijk om zoveel mogelijk gegevens te verzamelen en vast te leggen in het zorgdossier. Denk hierbij aan de levensloop, hobby’s, waarden en normen, gewoonten enz. Om onze visie uit te voeren is een goede afstemming en samenwerking met familie erg belangrijk.

Op de afdeling werken we met zorgcoördinatoren. De functie van de zorgcoördinator is het coördineren en uitvoeren van de zorg. De zorg is vastgelegd in een zorgplan en afgestemd op de zorgvraag van de cliënt. De CIZ indicatie, ingeschaald volgens een zorgzwaarte pakket, is hierbij de leidraad. De zorgcoördinator bereidt het M.D.O. (multidisciplinair overleg) voor, en is hierbij aanwezig namens de cliënt/familie. Bij dit M.D.O. zijn tevens aanwezig: de specialist ouderengeneeskunde, psycholoog, fysiotherapeut, ergotherapeut. Zo nodig worden ook andere betrokken disciplines uitgenodigd.

 

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist. U kunt uw browser vernieuwen door de nieuwste versie te downloaden en te installeren.