LEES A.U.B. ONZE SPECIALE MAATREGELEN RONDOM HET CORONAVIRUS OP ONZE NIEUWSPAGINA

Zorgvisie

‘La Providence ondersteunt mensen bij het zelf invullen van hun leven, en zo lang mogelijk in hun eigen omgeving.’ La Providence is de verbindende factor en schakelaar in de keten van mensen en organisaties die nodig zijn bij het realiseren van deze missie. Alle activiteiten en handelingen van La Providence en haar medewerkers zijn gebaseerd op de kernwaarden: klantgerichtheid, eenvoud, respect en het nakomen van afspraken.

Eenvoud kenmerkt de inrichting van de organisatie; die is transparant, benaderbaar, flexibel en zonder onnodige procedures. Wij bieden maatwerkoplossingen, waarbij niet gedacht wordt vanuit ZZP’s, maar vanuit de cliënt zelf en zijn situatie, wensen en behoeften.

Onze medewerkers zijn erop gericht de klantbehoefte in eerste instantie in de eigen woonomgeving op te lossen. Zij observeren en luisteren goed en vertonen kenmerken van een zelfstandig ondernemer; ze zijn creatief, bekend in de buurt (netwerker), hebben improviserend vermogen en nemen hun eigen verantwoordelijkheid. Ze zijn meer gericht op ‘zorgen dat’ dan op ‘zorgen voor’. Deze karakteristieken en competenties zijn noodzakelijk om de rol en functie die La Providence in de komende jaren voor zichzelf ziet te kunnen waarborgen.

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist. U kunt uw browser vernieuwen door de nieuwste versie te downloaden en te installeren.