Functie

Logopedist

Specialisme(n)

·Beroerte – afasie / dysartrie / dysfagie

  • Neurologische ziekten – Parkinson, MS
  • Ademing/ COPD/ hyperventilatie

Opleidingen/cursussen

  • Lee Silverman Voice Treatment (LSVT LOUD), logopedische behandeling van spraak- en stemproblemen bij neurologische patiënten.
  • McNeil Dysphagia Therapy Program (MDTP), logopedische behandeling van slikproblemen bij neurologische patiënten.
  • Directe Toegankelijkheid Logopedie
  • Larynxmanipulatie

Netwerken

  • Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie
  • Kwaliteitskring Neurologie Noord- en Midden-Limburg
  • MS Zorg Nederland

Registraties

  • Kwaliteitsgeregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici.