Functie

Logopedist - afasietherapeut

Specialisme(n)

·Beroerte – afasie / dysartrie / dysfagie

 • Ziekte van Parkinson
 • Ademing / hyperventilatie

Opleidingen/cursussen

 • Afgestudeerd Taalwetenschapper (Master of Arts), Universiteit Utrecht, Utrecht
 • Lee Silverman Voice Treatment (LSVT LOUD), logopedische behandeling van spraak- en stemproblemen bij neurologische patiënten.
 • McNeil Dysphagia Therapy Program (MDTP), logopedische behandeling van slikproblemen bij neurologische patiënten.
 • Directe Toegankelijkheid Logopedie

Netwerken

 • Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie
 • Lid van de ledenraad van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie
 • Kwaliteitskring Neurologie Noord- en Midden-Limburg
 • Parkinson Netwerk (vanaf medio juli 2016)

Registraties

 • Kwaliteitsgeregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici.
 • Geregistreerd in het NVLF-register afasie voor afasietherapeuten